język/language polski english
 Duże iglaki

Nie trzeba czekać latami, aż Państwa ro¶liny urosn±. W naszej Szkółce oferujemy ¶rednie i duże iglaki w bogatym asortymencie. Ro¶liny oferowane w pojemnikach maj± dobrze ukształtowan± bryłę korzeniow± i s± odporne na trudne warunki klimatyczne. Dobrze przyjmuj± się w ogrodach na terenie całej Europy.