język/language polski english
 Jak nas znaleźć

Szkółka znajduje się w Olecku, na wschodzie województwa warmińsko-mazurskiego. Położona jest w odległości ok. 35 km od Suwałk i 28 km od Ełku. Klienci jadący od strony Ełku powinni przed wjazdem do miasta skręcić w lewo przed wiaduktem kolejowym. Na najbliższym skrzyżowaniu należy skręcić w prawo w ulicę Produkcyjną. Szkółka znajduje się przy ul. Produkcyjnej 11 w odległości ok. 500 m od szosy ełckiej. Osoby wjeżdżające do Olecka od strony Suwałk powinny kierować się na Ełk, i po przejechaniu przez miasto, skręcić w prawo zaraz za wiaduktem kolejowym. Na kolejnym skrzyżowaniu należy skręcić w prawo w ulicę Produkcyjną, przy której znajduje się szkółka.