język/language polski english
  Szkółka na górkach

Szkółka położona jest na silnie sfałdowanym terenie. Klienci mogą podziwiać urokliwy krajobraz polodowcowy MAZUR. Rośliny rosną tutaj na stokach o różnym nachyleniu i nasłonecznieniu. Zróżnicowana jest również gleba. Naturalne stanowiska wykorzystywane są do uprawy różnych gatunków roślin. Piaszczysty stok najwyższego na szkółce wzniesienia porastają różne odmiany sosen. Na urwistych skarpach doskonale radzą sobie smagane wiatrem jałowce. Na podmokłych stanowiskach bujnie rozrastają się wierzby. W cieplejszych zakątkach szkółki na specjalnie przygotowanych stanowiskach rosną różaneczniki i azalie. W naturalnym zbiorniku wodnym hodowane są rośliny wodne.